JÁTÉKFEGYVER

Játékfegyver

A játékfegyver a kisfiúk egyik kedvenc játéka. Szerepjáték a sze­mé­lyi­ség­fejlő­dés egyik leg­alap­vetőbb esz­köze. Spon­tán, tét nél­küli öröm­for­rás, mely kife­jezi a gye­re­kek vágyait. A játék soha­sem kény­szerből ala­kul, jön létre, hanem a belső ösz­tön és igény for­málja. A sze­rep­já­ték az óvo­dás­korú gye­re­kek leg­jel­lemzőbb játék­faj­tája, ami­kor a felnőt­tek sze­re­peit, viszo­nyait ele­ve­ní­tik meg.

Szerepek

Ebben a játékfajtában a gyermek eljátszhatja, kiválaszthatja a valós életben látott szerepeket, élményeket. Amit gyermekként nem tehet meg, azt játékában a felnőtt bőrébe bújva kipróbálhatja, részese lehet. A szerepjáték további haszna a szorongásoldó, feszültségcsökkentő hatása. A relatív élmények játékban való újraélése segít a szorongások oldásában.

Előnyök

A szerepjáték sok előnnyel rendelkezik. Fejleszti a kommunikációt, a kreativitást és a képzelőerőt. Elősegíti, hogy a gyerekek elmondhassák gondolataikat, ötleteiket. Megtanítja a gyerekeknek, hogy empatikusak legyenek a másikkal. Lehetővé teszi, hogy eljátszanak valós élethelyzeteket és ezen keresztül megértsék azokat.

1–20 / 30 találat

    1–20 / 30 találat